Startsida. Bokning. Hälsokrav. Pris. Bilder. Bilder 2. Om oss. Hitta till oss. Kontakt. Vi samarbetar med 
Gunnillas djurtillbehör
När Katten Själv Får Välja
Medlem

1. Kattägaren ansvarar för att katten är vacinerad och kastrerad om den är äldre än 0,5 år.

2. Kattägaren förbinder sig att hämta katten vid hyrestidens slut.

3. Kattägaren legitimerar sig vid inlämnandet.

4. Ej hämtade katter debiteras dubbel dygnshyra, tills de hämtas.. Efter 14 dagar tillfaller katten pensionatet.

5. P.G.A. Liten plats är punkt 2 och 4 viktig, då vi kanske har hyrt ut kattboxar.

6. Om kattägaren får förhinder att hämta sin / sina katt/er ska detta meddelas i god tid till kattpensionatet.

7. Kattägaren ansvarar för att katten är försäkrad, ifall veterenär behövs.

8. Kattägaren bör ha katten märkt (chip eller tatuering eller något liknande)

9. Kattägaren ska se till att katten är avmaskad. (Om det är utekatt)

Kattägaren
Kattpensionatet

1. Kattpensionatet ansvarar för att kattens box följer jordbruksverkets rekommendationer när det gäller storlek.

2. Kattpensionatet ansvarar för att kattboxen är rengjord varje dag och ventilerad.

3. Kattpensionatet tillhandahåller Kattsand och rengör kattlådan flera gånger om dagen.

4. Kattpensionatet garanterar att hela verksamheten är försäkrad.

5. Kattpensionatet garanterar inomhustemperatur mellan 11 - 21 grader (enligt jordbruksverket)

    Vi håller oss runt 17-20 grader (på sommaren använder vi oss av aircondition.

6. Kattpensionatet ser till kattens bästa och tillkallar veterinär ifall katten blir sjuk ( naturligtvis i samråd med kattägaren.)

Ansvar och regler mellan kattägaren och kattpensionatet

Inlämningstider : 16.30 - 17.30 Vardagar

Utlämningstider : 14.00 - 15.00 Vardagar

Helger:

Ingen IN eller UT Lämning